VÝHODY a NEVÝHODY s.r.o.

VÝHODY:

 - omezené ručení společníků

 - zákaz konkurence jen pro jednatele,lze rozšířit společenskou smlouvu i o spoloečníky

 - za závazky společnosti ručí společníci pouze do výše všech nesplacených vkladů

 - může ji založit pouze 1 osoba

 - na činnosti společnosti se nemusí osobně podílet všichni společníci, záleží na dohdodě

 - minimální vklad jednoho společníka je 20 000Kč

 - minimální základní kapitál je 200 000 Kč

 - do společnosti jemožné vložit i nepeněžitý vklad

 - jednoudušší převod účasti na společnosti jiného společníka

 - lze ustanovit kontrolní orgán - dozorčí úřadu

 - polovina sražené daně z vyplacených podílů na zisku lze uplatnit jako slevu na dani společnosti

 - vyplácené podíly na zisku společníkům - FO - nepodléhají sociálnímu pojištění

 

NEVÝHODY:

- nutný počáteční kapitál

- zapisuje se do OR

- vede účetnictví

- musí skládat základní kapitál

- společenská smlouva musí být sepsána nákladnějším notářským zápisem

- zisk se zdaňuje sazbou pro PO

- statutárními orgány jsou pouze zvolení společníci v postavení jednatelů

- administrativní náročnost při zakládání a řízení společnosti - ustavující valná hromada, její svolávání, zápisy z valných hromad, nutný    notářský zápis, ustanovení jednatele

- vyplacené podíly na zisku zdaněny srážkou daní